பூமியை நோக்கி மணிக்கு 1600 கிமீ வேகத்தில் வரும் நீண்ட வால் நட்சத்திரம்!

பூமிக்கு அருகில் வர உள்ள வால் நட்சத்திரம்: இந்த வால் நட்சத்திரம் ஜூன் 2ல் வால்நட்சத்திரம் பூமிக்கு அருகில் கடந்து செல்ல உள்ளது.

இதனால் பூமிக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை இதை வெறும் கண்களால் மற்றும் பைனாகுலரில் பார்க்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த வால் நட்சத்திரத்தை முதன் முதலில் ஜூலை 12, 1812 இல் பிரான்ஸ் விஞ்ஞானி ஜீன் லூயிஸ் பான்ஸ் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பின்னர் 1883 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் வில்லியம் ராபர்ட் புரூக்ஸ் என்பவரால் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதற்கு ’12B/Pans – Brook’ என்று பெயரிட்டனர்.

இது பூமிக்கு அருகில் 71.32 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கடந்து செல்கிறது.

இது அக்டோபர் 2023 முதல் மணிக்கு 1600 கிமீ வேகத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த வால் நட்சத்திரத்தில் கடந்த 31ம் தேதி வெடிப்பு ஏற்பட்டது.

இதிலிருந்து ஒளியானது தொடர்ந்து வரும் நாட்களிலும்  பிரகாசிக்கும். இதன்படி அடுத்தாண்டு ஏப். 8ல் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அப்போது 25 டிகிரி கோணத்தில் இருக்கும் இந்த வால் நட்சத்திரம் ஏப். 21ம் தேதி சூரியனுக்கு அருகில் சென்று 42 நாட்களுக்கு பிறகு பூமிக்கு அருகில் கடந்து செல்லும்.

அப்போது பூமியில் இருந்து 23.2 மில்லியன் கிமீ தொலைவில் இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Comment