நீங்கள் PF கணக்கு வைத்திருப்பவரா? செய்யவில்லை என்றால் வரியா? வெளியானது முக்கிய தகவல்!..

Pan Number update to pf account

நீங்கள் PF கணக்கு வைத்திருப்பவரா? செய்யவில்லை என்றால் வரியா? வெளியானது முக்கிய தகவல்!..

அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் தங்கள் ஓய்வு காலத்தின் போது அதிக அளவு பணத்தைப் பெறுவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட மாத சம்பளம் PF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

மேலும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தால் பணியாளரின் பிஎஃப் கணக்கில் சம்பந்தப்பட்ட தொகையும் செலுத்தப்படுகிறது. சேமித்த தொகைக்கு ஆண்டு வட்டி விகிதத்தை அரசு வழங்குவதால் பெரும் தொகை சேமிக்கப்படுகிறது.

பணியாளர் இந்தத் தொகையைத் திரும்பப் பெற விரும்பினால், சில நிபந்தனைகளுடன் வரி விதிக்கப்படுகிறது. அதாவது, 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் PF கணக்கைத் தொடங்கிய பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை திரும்பப் பெறப்பட்டால், அதற்கு எந்த வரியும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

இருப்பினும், 5 ஆண்டுகளுக்கு கணக்கு தொடங்கப்படாவிட்டால், வரி பிடித்தம் செய்யப்படும். அவ்வாறு கூறுகையில், பான் கார்டு கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் 10 சதவீத TDS வரியும், இணைக்கப்படாவிட்டால் 20 சதவீத TDS வரியும் PF தொகையிலிருந்து கழிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment